+30 2610 647 470

Οριστική Διαγραφή Φ.Ι.Χ.

ΦΙΧ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ
- Δύο πινακίδες Κυκλοφορίας (Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας θα χρειαστεί 1 παράβολο των 30 ευρώ καθώς και μια βεβαίωση από την Ασφάλεια)
- Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας (Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας με γνήσιο υπογραφής)
- Βιβλίο Μεταβολών, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη
-Η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

ΦΙΧ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
- Βεβαίωση Ακινησίας από την Νομαρχία Μεταφορών ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ
-Φωτοτυπία της Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
-Βιβλίο Μεταβολών, χωρίς παρακράτηση κυριότητας. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη, φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
- Η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση που ΦΙΧ είναι εταιρικό, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα χρειαστούν επιπλέον τα εξής παρακάτω:
ΟΕ – ΕΕ:
- Καταστατικό της εταιρείας, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση)
- Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την Απόσυρση

Α.Ε.-Ε.Π.Ε
- ΦΕΚ Εκπροσώπησης να φαίνονται : ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. για την οριστική διαγραφή/απόσυρση
- Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
- Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την Απόσυρση

***** Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν την σφραγίδα της εταιρείας
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Διαφορετικά να υπάρχει η άρση αυτής.

Κατεβάστε και εκτυπώστε τα έγγραφα που θα χρειαστείτε ΕΔΩ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ανακύκλωση & Απόσυρση Οχημάτων - Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών
  • Κεντρικό Κατάστημα:
   • Πατρών – Πύργου 2, 26332 
   • 2610 526439, 2610 523621
   • antallaktika@kalamaras.info
  • Κέντρο Ανακύκλωσης:
   • Ο.Τ.10 ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ, 25018
   • 2610 647470
   • 2610 647445
   • gogreen@kalamaras.info

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 
  8:00π.μ. – 17:00μ.μ.
  Σάββατο :
  9:00 π.μ. - 14:00μ.μ

Search