+30 2610 647 470

Διαγραφή Μοτοσυκλετών

Η ανακύκλωση των μοτοσυκλετών είναι μια διαδικασία μη θεσμοθετημένη από την πολιτεία. Η εταιρεία μας έχοντας κατακτήσει όλες τις τυπικές διαδικασίες αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης των παλαιών μοτοσυκλετών.

Ενημερωθείτε για την διαδικασία παράδοσης και διαγραφής της παλιάς σας μοτοσυκλέτας από το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που θα χρειαστούν από μέρους σας για την διαγραφής. Εφόσον κρίνετε αναγκαίο αναλαμβάνουμε την συλλογή, μεταφορά της μοτοσυκλέτας σας στο κέντρο ανακύκλωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη / Φυσικό πρόσωπο

1. Η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας
2. Η πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
4. Εξουσιοδοτήσεις για την μεταφορά και διαγραφή της μοτοσικλέτας, επικυρωμένες από Δημόσια Αρχή. 


Oμόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)

1. Η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας
2. Η πινακίδα της μοτοσικλέτας
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας 
5. Δελτίο αποστολής για την μεταφορά της μοτοσικλέτας
6. Εξουσιοδοτήσεις για την μεταφορά και διαγραφή της μοτοσικλέτας, επικυρωμένες από Δημόσια Αρχή.

 


Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

1. Η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας
2. Η πινακίδα της μοτοσικλέτας
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής της μοτοσικλέτας
5. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Δελτίο αποστολής για την μεταφορά της μοτοσικλέτας
7. Εξουσιοδοτήσεις για την μεταφορά της μοτοσικλέτας, επικυρωμένες από Δημόσια Αρχή.

Για την έκδοση των επίσημων εγγράφων οριστικής διαγραφής αρμόδια είναι η Διεύθυνση Μεταφορών του εκάστοτε Νομού. 
Κατεβάστε και εκτυπώστε τα έγγραφα που θα χρειαστείτε ΕΔΩ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ανακύκλωση & Απόσυρση Οχημάτων - Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών
  • Κεντρικό Κατάστημα:
   • Πατρών – Πύργου 2, 26332 
   • 2610 526439, 2610 523621
   • antallaktika@kalamaras.info
  • Κέντρο Ανακύκλωσης:
   • Ο.Τ.10 ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ, 25018
   • 2610 647470
   • 2610 647445
   • gogreen@kalamaras.info

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 
  8:00π.μ. – 17:00μ.μ.
  Σάββατο :
  9:00 π.μ. - 14:00μ.μ

Search