+30 2610 647 470

Οριστική Διαγραφή Επιβατικού Ι.Χ.

ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ

- Δύο πινακίδες Κυκλοφορίας(Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση από την Ασφάλεια)
- Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας (Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας με γνήσιο υπογραφής)
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη
- Η Υπεύθυνη Δήλωση για το Κέντρο Ανακύκλωσης, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV.GR


ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

-Ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (την αίτηση την τυπώνεται στην σελίδα https://www.aade.gr/mycar με τους κωδικούς του TAXISNET, στην οποία πραγματοποιείτε την προσωρινή ακινησία ηλεκτρονικά από 1/1/2021)

- Δύο πινακίδες Κυκλοφορίας (Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση από την Ασφάλεια)
- Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας (Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας με γνήσιο υπογραφής)
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη
- Η Υπεύθυνη Δήλωση για το Κέντρο Ανακύκλωσης, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV.GR


ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΕΩΣ 31/12/2020

- Αίτηση για οριστική διαγραφή στην Δ.Ο.ΥΕΦΟΡΙΑ
- Φωτοτυπία Διαβιβαστικού για Οριστική Διαγραφή (έγγραφο που πιστοποιεί πως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες θα σταλούν από την Εφορία στην Νομαρχία Μεταφορών) το ζητάτε από την εφορία στην οποία ανήκετε. ΕΦΟΡΙΑ
- Φωτοτυπία της Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας, ΕΦΟΡΙΑ
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη, φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
- Η Υπεύθυνη Δήλωση για το Κέντρο Ανακύκλωσης, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV.GR

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ Ι.Χ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σε περίπτωση που το όχημα είναι εταιρικό, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα χρειαστούν επιπλέον τα εξής παρακάτω:

Ο.Ε. – Ε.Ε. :
- Καταστατικό της εταιρείας, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ των δυο τελευταίων μηνών (κατά περίπτωση)
- Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


Α.Ε.- Ε.Π.Ε.
- ΦΕΚ Εκπροσώπησης να φαίνονται : ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. για την οριστική διαγραφή/απόσυρση
- Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
- Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο
, με σκοπό την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 


***** Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν την σφραγίδα της εταιρείας
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Διαφορετικά να υπάρχει η άρση αυτής.

Κατεβάστε και εκτυπώστε τα έγγραφα που θα χρειαστείτε ΕΔΩ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΠ).

 


ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ GOV.GR

 

Εξουσιοδοτώ την εταιρεία Καλαμαράς Βασίλειος, με έδρα την Πατρών-Πύργου 2 , που διατηρεί Κέντρο Ανακύκλωσης Οχημάτων στο Ο.Τ.10 ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, μέλος του Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας (ΕΔΟΕ) :

1. να παραλάβει το Ε.Ι.Χ./Φ.Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας …………………………………….με σκοπό τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης προς οριστική διαγραφή, απορρύπανση, διάλυση και ανακύκλωση, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 και ΦΕΚ 246/11-02/2011

2. να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να διεκπεραιώσει τις παραπάνω συγκεκριμένες εργασίες αντ’ αυτής.

Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί το αποσυρόμενο όχημά μου κατά την παραλαβή και μεταφορά του στην επιχείρηση ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αποποιούμαι κάθε αποζημίωσή μου.

Συναινώ ανεπιφύλακτα όπως η εταιρεία "ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" ή και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό της, επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μου για τον σκοπό της διαγραφής του οχήματος μου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ανακύκλωση & Απόσυρση Οχημάτων - Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών
  • Κεντρικό Κατάστημα:
   • Πατρών – Πύργου 2, 26332 
   • 2610 526439, 2610 523621
   • antallaktika@kalamaras.info
  • Κέντρο Ανακύκλωσης:
   • Ο.Τ.10 ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ, 25018
   • 2610 647470
   • 2610 647445
   • anakyklosi@kalamaras.info

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 
  8:00π.μ. – 17:00μ.μ.
  Σάββατο :
  9:00 π.μ. - 14:00μ.μ

Search