+30 2610 647 470

Απόσυρση Φ.Ι.Χ.

Το μέτρο της απόσυρσης θεσπίζεται με το νόμο Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α’) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 και ανανεώθηκε η ισχύς του έως τις 20/5/16 ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55/5-4-16) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14. ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΤΕ.

 

ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ
- Δύο πινακίδες Κυκλοφορίας (Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας θα χρειαστεί 1 παράβολο των 30 ευρώ καθώς και μια βεβαίωση από την Ασφάλεια)
- Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας (Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας με γνήσιο υπογραφής)
- Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας (Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Μεταβολών απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας με γνήσιο υπογραφής)
- Βεβαίωση Μη οφειλής Τελών έως το 2016 για ΑΠΟΣΥΡΣΗ από την εφορία στην οποία ανήκετε. ΕΦΟΡΙΑ
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη.
-Οι συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις, 5 τεμάχια, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία σας στο επάνω μέρος της υπεύθυνη δήλωσης, τα υπόλοιπα θα τα συμπληρώσουμε εμείς.

ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
-Βεβαίωση Ακινησίας από την Νομαρχία Μεταφορών ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ
-Φωτοτυπία Άδειας κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
-Βεβαίωση Μη οφειλής Τελών έως το 2016 για ΑΠΟΣΥΡΣΗ από την εφορία στην οποία ανήκετε. ΕΦΟΡΙΑ
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη .
-Οι συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις, 5 τεμάχια, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία σας στο επάνω μέρος της υπεύθυνη δήλωσης, τα υπόλοιπα θα τα συμπληρώσουμε εμείς

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε περίπτωση που το όχημα είναι εταιρικό, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα χρειαστούν επιπλέον τα εξής παρακάτω:
ΟΕ – ΕΕ:
-Καταστατικό της εταιρείας, να φαίνονται :ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
-Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση)
-Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την Απόσυρση

Α.Ε.-Ε.Π.Ε
- ΦΕΚ Εκπροσώπησης να φαίνονται : ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. για την οριστική διαγραφή/απόσυρση
- Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
-Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την Απόσυρση
***** Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν την σφραγίδα της εταιρείας

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Διαφορετικά να υπάρχει η άρση αυτής.


Κατεβάστε και εκτυπώστε τα έγγραφα που θα χρειαστείτε ΕΔΩ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ανακύκλωση & Απόσυρση Οχημάτων - Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών
  • Κεντρικό Κατάστημα:
   • Πατρών – Πύργου 2, 26332 
   • 2610 526439, 2610 523621
   • antallaktika@kalamaras.info
  • Κέντρο Ανακύκλωσης:
   • Ο.Τ.10 ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ, 25018
   • 2610 647470
   • 2610 647445
   • anakyklosi@kalamaras.info

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 
  8:00π.μ. – 17:00μ.μ.
  Σάββατο :
  9:00 π.μ. - 14:00μ.μ

Search