+30 2610 647 470

Διαγραφή Φ.Ι.Χ. άνω των 3,5 τόνων

Η ανακύκλωση των βαρέων φορτηγών και λεωφορείων, με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 3,5 τόνους, είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι θεσμοθετημένη από την πολιτεία. Η εταιρεία ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση των παλιών φορτηγών: από τη συλλογή και την μεταφορά μέχρι την ανακύκλωση και τη καταστροφή τους. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του φορτηγού περιορίζονται στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ενημερωθείτε για την διαδικασία παράδοσης και διαγραφής από το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που θα χρειαστούν από μέρους σας για την διαγραφής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη

Φυσικό πρόσωπο
1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2. Οι πινακίδες του οχήματος
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου ιδιοκτήτη
4. Το βιβλίο μεταβολών
5. Εξουσιοδότηση για την μεταφορά του οχήματος, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.

Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)
1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2. Οι πινακίδες του οχήματος
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4. Εξουσιοδότηση για την μεταφορά του οχήματος, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή
5. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
6. Το βιβλίο μεταβολών
7. Δελτίο αποστολής για την μεταφορά του οχήματος.

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2. Οι πινακίδες του οχήματος
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4. Εξουσιοδότηση για την μεταφορά του οχήματος, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή
5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής – αποταξινόμησης του οχήματος
6. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Το βιβλίο μεταβολών
8. Δελτίο αποστολής για την μεταφορά του οχήματος.

Για την έκδοση των επίσημων εγγράφων οριστικής διαγραφής αρμόδια είναι η Διεύθυνση Μεταφορών του εκάστοτε Νομού.

H εταιρεία μας ως μέλος του εγκεκριμένου συστήματος ΕΔΟΕ, μπορεί να διαχειριστεί όλους τους υπό απόσυρση τύπους ελαφρών φορτηγών, βαρέων οχημάτων και λεωφορείων.

Κατεβάστε και εκτυπώστε τα έγγραφα που θα χρειαστείτε ΕΔΩ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ανακύκλωση & Απόσυρση Οχημάτων - Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών
  • Κεντρικό Κατάστημα:
   • Πατρών – Πύργου 2, 26332 
   • 2610 526439, 2610 523621
   • antallaktika@kalamaras.info
  • Κέντρο Ανακύκλωσης:
   • Ο.Τ.10 ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ, 25018
   • 2610 647470
   • 2610 647445
   • anakyklosi@kalamaras.info

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 
  8:00π.μ. – 17:00μ.μ.
  Σάββατο :
  9:00 π.μ. - 14:00μ.μ

Search