+30 2610 647 470

Οριστική Διαγραφή Φ.Ι.Χ.

Φ.Ι.Χ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ
- Δύο πινακίδες Κυκλοφορίας (Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας θα χρειαστεί 1 παράβολο των 30 ευρώ καθώς και μια βεβαίωση από την Ασφάλεια)
- Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας (Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας με γνήσιο υπογραφής)
- Βιβλίο Μεταβολών, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη
- Η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV.GR

Φ.Ι.Χ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
- Βεβαίωση Ακινησίας από την Νομαρχία Μεταφορών 
- Φωτοτυπία της Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
- Βιβλίο Μεταβολών, χωρίς παρακράτηση κυριότητας. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη, φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
- Η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα  ή υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV.GR

Φ.Ι.Χ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που το όχημα είναι εταιρικό, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα χρειαστούν επιπλέον τα εξής παρακάτω:
ΟΕ – ΕΕ:
- Καταστατικό της εταιρείας, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση)
- Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Ε.-Ε.Π.Ε
- ΦΕΚ Εκπροσώπησης να φαίνονται : ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. για την οριστική διαγραφή/απόσυρση
- Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
- Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

***** Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν την σφραγίδα της εταιρείας
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Διαφορετικά να υπάρχει η άρση αυτής.

Κατεβάστε και εκτυπώστε τα έγγραφα που θα χρειαστείτε ΕΔΩ.

 

 


 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ GOV.GR

 

Εξουσιοδοτώ την εταιρεία Καλαμαράς Βασίλειος, με έδρα την Πατρών-Πύργου 2 , που διατηρεί Κέντρο Ανακύκλωσης Οχημάτων στο Ο.Τ.10 ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, μέλος του Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας (ΕΔΟΕ) :

1. να παραλάβει το Ε.Ι.Χ./Φ.Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας …………………………………….με σκοπό τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης προς οριστική διαγραφή, απορρύπανση, διάλυση και ανακύκλωση, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 και ΦΕΚ 246/11-02/2011

2. να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να διεκπεραιώσει τις παραπάνω συγκεκριμένες εργασίες αντ’ αυτής.

Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί το αποσυρόμενο όχημά μου κατά την παραλαβή και μεταφορά του στην επιχείρηση ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αποποιούμαι κάθε αποζημίωσή μου.

Συναινώ ανεπιφύλακτα όπως η εταιρεία "ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" ή και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό της, επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μου για τον σκοπό της διαγραφής του οχήματος μου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ανακύκλωση & Απόσυρση Οχημάτων - Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών
  • Κεντρικό Κατάστημα:
   • Πατρών – Πύργου 2, 26332 
   • 2610 526439, 2610 523621
   • antallaktika@kalamaras.info
  • Κέντρο Ανακύκλωσης:
   • Ο.Τ.10 ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ, 25018
   • 2610 647470
   • 2610 647445
   • anakyklosi@kalamaras.info

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 
  8:00π.μ. – 17:00μ.μ.
  Σάββατο :
  9:00 π.μ. - 14:00μ.μ

Search